Manual for installering og brug af Avast Antivirus

af Anette Behrendt
© Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt.

OBS:
Denne hjemmeside er lavet i noget der kaldes frames (rammer) for at printe det ønskede ud, skal du markere den side du ønsker udskrevet, gå i filer - vælg udskriv - sæt prik i udskriv det markerede. Sørg for, at du ikke får bannerrammen, og menu rammen markeret. Der er 27 sider

Avast er en gratis virusscanner, som jeg nemt kan anbefale. Det er et virkelig godt produkt, som yder en god beskyttelse til din maskine.

01. Du kan downloade Avast ved at klikke på ikonet Avast fra DENNE side. Se billedet herunder

 

02. Du kan downloade Avast direkte HER Så bliver du ført ud på denne side du kan se herunder. Klik på det markerede download, for at hente programmet.

03. Du skal nu vælge, om du vil køre programmet straks, eller om du ønsker at gemme programmet på din harddisk. Klik på Kør for straks at installere, eller på Gem for at hente, gemme og installere programmet ved en senere lejlighed.

04. Valgte du Kør, vil XP´s sikkerhedsvarsel spørge dig, om du ønsker at køre programmet. Klik på Kør

05. Du bliver hilst velkommen, og bedt om at lukke alle evt. åbne programmer. Klik på Next

06. Klik på Next

07. Det er her du skal læse licensbetingelserne og derefter bekræfte at du kan acceptere disse betingelser. NB. man bør altid læse licensbetingelserne, det er også heri, at der vil stå, hvis der installeres 3 parts programmer, man ikke selv har bedt om. Jeg accepterer denne licensbetingelse ved at sætte prik ved I agree, og derefter klikke på Next. Du kan ikke fortsætte installationen før du har accepteret disse betingelser.

08. Du bliver nu oplyst om, hvor programmet vil installere sig henne. Klik roligt på Next. Ønsker du en anden placering, end Avast selv foreslår, så skal du klikke på de tre små prikker, og derefter udpege det drev, og den mappe du ønsker det installeret i.

09. Her får du at vide hvad der Typisk bliver installeret. Klik på Next

10. Her får du at vide hvor programmet er installeret, og hvad der er installeret. Klik på Next

11. Du bliver spurgt om du vil have Avast til at scanne når du genstarter første gang efter installationen. Der bliver scannet før Windows starter igen. Klik på Ja

12. Du bliver nu bedt om at genstarte, før programmet virker optimalt. Sørg for der er en prik i Restart og klik derefter på Finish

13. Du har genstartet din maskine, og Avast skal starte for første gang. Klik på avast!Home Registration page, for at registrere dig, så du kan få 12 mdr. gratis prøvetid. Du kan godt vente med at registrere dig. Du vil starte med at få 60 dages prøvetid, og når du registrerer dig, får du yderligere 12 mdr. Når disse mdr. er opbrugt, kan det godt lade sig gøre, at registrere sig igen, og dermed få sendt en ny kode. Når du er færdig med at registrere dig, skal du klikke på OK.

14. Du bliver ført ud til denne formular, hvis du har valgt at registrere dig med det samme. Udfyld som anvist herunder.

15. Tryk på scroll-baren ned, så kommer der lidt flere punkter under registreringen. Afslut med at klikke på Register

16. Der bliver nu sendt en licenskode til din mail adresse. Du skal nu have kopieret din kode ind I programmet. Ned ved uret skal du finde dit nye Avast ikon, og højreklikke på det. Vælg About avast. Det gør du, ved at klikke på det med venstre mus.

17. Klik nu på License key

18. Kopier den kode ind, som du modtog pr. mail. Klik derefter på Ok

19. Du vil nu kunne se din nye nøgle er indtastet. Klik på Ok

20. Dobbeltklik på det runde A ikon du har fået nede ved uret. Så får du dette billede. Du kan aflæse at programmet nu er Activt, at du kan pause programmet, hvis du på et eller andet tidspunkt skulle få brug for det. Derudover kan du sætte beskyttelsen helt op til High hvilket dog ikke burde være nødvendigt. For se flere detaljer, skal du klikke på knappen Details

21. I venstre side står jeg på Instant Messaging. Beskyttelsen er som du kan se Normal. Du kan tage fat i skyderen og trække i den med musen, hvis du ønsker en anden indstilling. Jeg vil anbefale du lader den stå på normal. Som du kan se, kan du nu også lave en brugerdefineret (Customize) opsætning.

22. Her har jeg så klikket på Customize og får dette billede. Der er pr. standard sat flueben i alle felter. Har du en eller flere af disse Messenger programmer, vil Avast beskytte dig, når der er flueben i dem. Har du Windows 95 el. 98 skal du klikke på Browse, for at opstætte messenger programmet Trillian. Afslut med at klikke på Ok

23. Her står jeg i venstre side på ikonet for Web skjold. Og herinde har jeg prøvet at klikke på Custormize (brugerdefineret) indstillinger. Som du kan se er her forskellige faneblade herinde. Jeg står på fanebladet Basic. Jeg har ingen ændringer her. Klik på næste faneblad

24. Det er så fanebladet Web Scanning. Programmet er som standard sat til, at scanne alle filer. Ønsker du at scanne filer af en bestemt type, kan du sætte en prik ved Scan files of seleted type only. Det kunne være nyttigt, hvis du f.eks. kun ønsker at scanne alle dine billeder, så tager scanningen ikke så lang tid som normalt. Klik på næste faneblad

25. Det er fanebladet Exceptions. Her kan du tilføje addresser, som du ikke ønsker scannet. Klik på Add for at tilføje nye. Har du tilføjet noget forkert, kan du markere det, og derefter klikke på Remove. Klik på næste faneblad

26. Jeg står nu på URL Blocking. Er der en adresse på Internettet, som du ønsker at blokere for, kan du klikke på Add for at tilføje denne adresse. Du skal have et flueben i Enable URL blocking, for at få lov til at tilføje adresser. Klik på næste faneblad

27. Jeg står nu på det sidste faneblad Advanced. Her kan du vælge, om du ønsker at få vist detaljer i tilfælde af fundne vira, eller om du ikke ønsker at få det at vide. Sæt et flueben i Show detailed info on performed action, hvis du ønsker at få detaljer vist. Sæt flueben i Silent mode, hvis du ikke ønsker at se detaljer. Afslut alle dine evt. indstillinger ved at klikke på OK

28. I venstre side har jeg nu klikket på Internet Mail, og derefter på Custormize (brugerdefineret) indstillinger. Også her får du flere tilbud om ændringer. Jeg har ikke ændret disse indstillinger. Alle standardindstillingerne er Okay, men du kan prøve at kigge på de forskellige faneblade hvis du ønsker det. Afslut evt. ændringer ved at klikke på Ok

29. Du har fået to ny ikoner ned ved uret. På det ene står der et I. Når ikonet er blå, er det aktivt, er det grå, kan det betyde der arbejdes, eller at programmet ikke længere er aktivt.

30. Højreklik på i ikonet. Klik nu på Generate VDB Now! i ikonet vil begynde at dreje rundt. Denne process tager meget lang tid. Når den er færdig, skal du atter højreklikke på i ikonet og derefter vælge Generate VDRB only when screen-saver is running.

31. Du har også fået et ikon med et a. Højrklikker du på i ikonet, kan du vælge Merge with main avast icon, så vil de to ikoner smelte sammen, og tilbage bliver kun a ikonet.

32. Her kan du set billedet, hvor du kan smelte ikonerne sammen.

33. Højreklikke du på a ikonet, vil denne menu åbne sig Her kan du ændre tilbage til to selvstændige ikoner, ved at markere VRDB og klikke på Split to two icons (avast and VDRB)

34. Højreklik på a ikonet og vælg derefter Start avast ! Antivirus

35. Regstrerede du dig ikke tidligere, er det nu du skal gøre det. Klik på Registration.

Hver gang du starter Avast Antivirus, vil programmet løbe igennem en hurtig test scanning som det første 

36. Du får nu dette billede. Klik på Program registration for at komme ud på Avast´s hjemmeside, hvor du skal registrere dig. Se punkt 14 og 15 for at få hjælp til at udfylde felterne. Når du er færdig med at regisrere dig, vil du modtage en mail fra Avast, og en licenskode. Kopier denne licens kode ind i dette felt: Enter your licence key. Klik derefter på Ok

36a. Havde du ikke tidligere registreret dig, vil dit billede se sådan ud som herunder. På billedet herover, er der allerede skrevet en licens ind, fordi jeg havde registreret mig. Du kan klikke på Demo, hvis du ikke ønsker at registrere dig endnu. Du kan også se, hvor mange dage, du har tilbage af denne demo version.

37. Du skal nu til manuelt, at sætte Avast til at scanne din computer igennem. Du får nu dette billede. Her er 5 punkter du kan blive guidet igennem. Jeg har valgt ikke at se dette billede mere. Ønsker du heller ikke at møde denne guide hver gang du starter Avast manuelt, skal du sætte et flueben her: Don´t show this windodw next time, og derefter lukke på det røde kryds.

38. Du får nu dette billede. Klik på enten drev eller mapper, som du kan se, jeg har markeret i højre side. Nu vil Thorough Scan dukke op, og du kan sætte et flueben ved Scan archicve files. For at sætte scanningen igang, skal du klikke på den pil jeg har markeret (play knappen)

39. Har du flytbare drev, skal disse også scannes. Klik på det midterste ikon I højre side, som jeg har markeret, så dukker dine flytbare drev op, hvis du har nogen. Du kan scane cd/dvd samt floppy disk.

 

40. Her kan du se, at scanningen er igang. Du kan se programmet kører (Running), og du kan sætte det på pause, eller stoppe scanningen.

 

41. Efter scanningen, får du dette billede. Her kan du se, hvor mange filer og mapper der er scannet. Hvor lang tid scanningen har taget, om der var inficerede filer, og sidst størrelsen på det samlede antal scannede filer/mapper. Gå ud af scanningen, ved at trykke på X i højre hjørne

 

42. Højreklik på a ikonet og vælg Program settings. Du får nu en masse nye muligheder. I venstre side vælger du Common.  Sæt flueben som herunder.

 

43. Appearance -  Jeg har ikke ændret noget her. Hvis du ikke vil have Avast ikonet ved uret, skal du fjerne det øverste flueben Show avast tray ikon. Ønsker du ikke at Avast ikonet skal kunne dreje rundt, når der scannes, kan du fjerne fluebenet ved Animate the icon when scanning

 

44. Chest -  her kan du se størrelsen på karantæne. Du kan efter ønske ændre størrelsen. Jeg har ikke foretaget ændringer

 

45. Confirmations - Her har jeg ikke foretaget ændringer.

 

46. Language - Her er kun Engelsk, så der kan du ikke foretage ændringer

 

47. Sounds - Der kommer lyd hver gang der er opdateret. En stemme kommer og fortæller dig, at Avast nu er opdateret. Ønsker du at indstille lyden, skal du klikke på Settings. Ønsker du ikke lyd på, skal du sætte flueben ved Disable avast ! sounds

 

48. Loggin - Størrelsen på din logfil. Du kan ændre størrelse, hvis du ikke ønsker den skal være så stor. Hvis du skriver 0 kommer der ingen logfil

 

49. Exclusions - Hvis du har filer eller mapper, som skal udelukkes fra scanning, kan du klikke på Browse, for at tilføje dem. Naviger dig frem til filen/mappen/drevet, du måtte ønske at udelukke. Fortryder du, kan du senere markere filen, som ligger i det blanke rum, og klikke på Remove

 

50. Update (Basic) -  Her kan du indstille Avast til helt automatisk både at hente Virus database, samt programopdateringer. Jeg har sat flueben ved Automatic begge steder

 

51. Update (Connections) - Her kan du fortælle Avast, hvordan du tilslutter dig Nettet. Jeg har sat et flueben ved My computer is permantly connected to Internet. Det er fordi jeg har bredbåndsforbindelse, og altid er tilsluttet. Har du et modem, hvor du skal ringe op til en udbyder, skal du sætte flueben ved I only connect to Internet using a dial up modem.  Går du på Nettet via proxy, skal du klikke på knappen Proxy

52. Alerts - Her har jeg ikke foretaget ændringer

53. Report file - Ønsker du Avast gemmer rapporter, skal du sætte flueben ved Create report file. Du kan vælge om filen skal overskrives hver gang, om du ønsker rapporten i standdardmappen, eller om du ønsker rapporten gemt i anden mappe. Der er flere steder du kan vælge at få rapporter over. Se herunder

54. SMTP - Hvis du ønsker Avast skal sende dig email. Denne indstilling har ikke noget at gøre med, om du er beskyttet på din email eller ej. Du er helt automatisk beskyttet på din mail.

55. Troubleshooting - Er det sidste. Heller ikke her, har jeg foretaget ændringer. Klik på Ok for at afslutte disse indstillinger igen.

56. Højreklik på a ikonet ved uret, og vælg Updating - iAVS Update for at opdatere databasen manuelt. Dette er kun for dem, som ønsker at opdatere manuelt.

57. Opdateringer hentes

58. Du får at vide, om der er installeret nye opdateringer. Klik derefter på Close

59. På samme måde, kan du opdatere programmet, denne gang vælges Program Update

60. Højreklik på a ikonet og vælg Start Avast. Når den første hurtige scanning er overstået kommer du til dette billede. Klik på den lille kiste, for at komme ind og se de beskyttede filer, både dem som er lagt i karantæne af Avast, men også dine beskyttede systemfiler.

61. Du kommer ind på denne side, hvor du kan klikke på flere ting i venstre side. Kig dig rundt herinde.

Lige her på falderebet: Har du haft Panda virusscanner installeret på din pc eller kørt deres online-scan. så skal du lige vide, at Avast muligvis finder to vira:
Kuang2 og Matyas, som ligger i mapperne imscan.dll og pav.sog. Det er der Panda har lagt deres virussignaturer. Panda krypterer ikke deres virus siges, så de
bliver af nogle scannere bl.a. Avast opfattet som rigtige vira. Det er de ikke. Her drejer det sig om falske positiver, som du bare kan slette.

 

nu findes Avast med dansk sprog fil.

http://avast.com/eng/av4_revision_history.html

i kan hente den ved at højreklikke på A'et nede ved uret, derfter vælger program settings, også ude til venstre i menuen finder i " language" også trykker i under de sprog i allerede har hentet (i har nok kun hentet engelsk sprogversion, så der vil stå english) også finder i den danske sprogfil (husk at der skal være grønt i BEGGE bokser i katagorien med den danske sprogfil) i den boks som kommer op.

så henter den filen også skal i vælge det inde i program settings > language > dansk.

så skal i genstarte jeres computer og vupti dupti så er det på dansk