Manual for installering og brug af HijackThis version 1.99.1
 

af Anette Behrendt
© Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt.
 

OBS:
Denne hjemmeside er lavet i noget der kaldes frames (rammer) for at printe det ønskede ud, skal du markere den side du ønsker udskrevet, gå i filer - vælg udskriv - sæt prik i udskriv det markerede. Sørg for, at du ikke får bannerrammen, og menu rammen markeret. Der er 7 sider

1. HiJackThis er et vigtigt værktøj, hvis din browser er blevet hijacked, hvilket på godt dansk vil sige, at magten over din computer mere eller mindre er frataget dig. Udefra kommende kræfter begynder at bestemme over, hvad du skal se på din pc. Det kan være i form af en påtvungen startside (i mange tilfælde en pornoside), eller det kan være popups, der synes umuligt at komme af med. Det kan også være, at du mod din vilje automatisk bliver ledt til hjemmesider, du slet ikke har bedt om. I sådanne tilfælde får du brug for "HiJack This", som du kan downloade her: http://www.spywarefri.dk/downloads1/alternativ.exe (sidste nye version). Vi har omdøbt filen til alternativ.exe idet flere infektioner vil prøve at skjule sig for hijackthis.exe

Klik på ikonet hijackthis på værktøjsiden, eller klik på linket herover. Begge steder fører til samme program. Programmet vil nu blive downloaded til din pc. Du vil blive mødt af dette billede du ser herunder. Klik på Gem.  Det er vigtigt at dette program gemmes, og at det gemmes i sin egen mappe.

2. Du bliver nu spurgt om, hvor du vil gemme. Det er en god idé at gemme på skrivebordet, så kan du let finde programmet igen. På den første markering jeg har sat, kan du se en lille pil ned. Klik på pilen ned, og vælg nu skrivebordet. Du skal oprette en mappe til programmet. Det gør du ved at klikke på den gule mappe øverst til højre, som du kan se jeg har markeret. Du får nu en ny mappe. Nede i det store hvide felt kan du se, at der er kommet en mappe, som hedder ny mappe. Mens den mappe er blå, skal du begynde at skrive inde i feltet. Kald bare mappen Hijackthis. Dobbeltklik på den nye mappe hijackthis, for at gemme til denne mappe. Bemærk der hvor du lige nu kan se der står åbn, vil komme til at hedde gem når du dobbeltklikker på den nye mappe hijackthis. Afslut med at klikke på Gem.

3. Du skal nu gå ud på skrivebordet. Finde den mappe du lige har oprettet og kaldt Hijackthis. Åbn mappen, ved at dobbeltklikke på den. Du kan nu se programmet som ligger der, og nu skal du have det startet. Klik på hijackthis.exe for at starte programmet. Lige i øjeblikket er det den eneste fil, som ligger i mappen.

4. Du når så frem til det billede, du ser herunder. Du bliver spurgt, om du vil køre programmet, eller om du vil annullere. Klik på Kør.

Hvis du vil være fri for at blive mødt af denne besked hver gang du skal kører programmet, kan du fjerne det flueben ud for det sted, hvor der står: Spørg altid før denne fil åbnes. Du fjerner et flueben, bare ved at klikke i feltet med din mus. Du kan se jeg har markeret den lille boks med fluebenet.

5. Du får nu dette billede som du ser herunder. Det er en advarsel om, at det er farligt, selv at slette noget fra loggen. Det er det fordi, Hijackthis finder både de gode og de onde filer. Slet aldrig selv noget fra den log som fremkommer lige om lidt, da du kan skade mere end gavne. Du risikerer ikke mere at kunne komme i kontakt med din computer, hvis du ikke ved præcist du gør.

6. Som du kan se på markeringen, så skal du trykke på den øverste knap. Det er for at scanne din computer igennem for snavs, og samtidig gemme en logfil. Du skal vælge denne, for at du senere kan sende os en kopi af din log. Hvis du skal have hjælp af os, skal du melde dig ind i vores forum som medlem. Det er ganske gratis at være medlem af vort forum. Dog er der flere, som er taknemmelige med vores hjælp, de lægger så lidt i kaffekassen, for at støtte vores arbjede. Disse penge går til vedligeholdelse af forum, samt til 2 arrangementer om året for hele teamet. Du finder vores forum her

7. Der går lige et stykke tid, hvor programmet scanner din maskine igennem for godt og ondt. Når denne scanning er færdig, vil der automatisk blive oprettet et txt. dokument.

Der kommer nu et Notesblok dokument frem på din skærm. Det er en kopi af dette dokument, som vi skal bruge inde i forum, når vi beder dig om at lægge en logfil.

Mens dokumentet er åben, markeres al teksten med tastekombinationen CTRL + A. På billedet herunder kan du kun se et lille udsnit af mit dok.
For at kopiere den markerede tekst bruges tastekombinationen CTRL + C, som ”fastgør” det i udklipsholderen i Windows. Gå så ind i dit spørgsmål, og klik på Svar på emne knappen. Her indsættes det kopierede i det hvide felt med tastekombinationen CTRL + V.

Gå op i menulinjen. Klik på Filer - gem, for at gemme din log. Loggen vil automatisk gemme sig i mappen Hijackthis, som du har oprettet til samme formål, med mindre du selv beder om at få gemt et andet sted.

8. Nu kommer den vanskelige del, for som der står øverst på dette billede kan programmet ikke afgøre hvad der egentlig er hijack og hvad der er legitimt og skal være der.

Det bedste vi kan råde dig til, er at spørge fagfolk til råds. Du kan kopiere loggen ind i vores forum på spywarefri, så kan vi, som er eksperter på området vejlede dig i, hvad du må slette.

Hvis du ligger en log ind i forum, så vil vi finde evt. snavs, og så vil vi bede dig om at sætte flueben ved nogle strenge. Du kan se på billedet herunder, hvor jeg har sat de blå markeringer. Det er her de flueben skal sættes - ikke lige i disse filer, som alle er legale, men i evt. snavs som vi oplyser dig om hvad er.

Når du har sat alle de flueben vi har bedt dig om, skal du klikke på Fix Cheked. Se evt. den markering jeghar sat. Det er meget vigtigt, at du har lukket alle andre vinduer, når du fixer.

Du skal genstarte din computer efter du har fixet.

9. Prøv nu at klikke på Config som ligger næsten nederst i højre hjørne, på billedet herover. Nu får du denne boks frem, som du kan se herunder. Her kan du se evt. backup filer. Jeg har markeret fanebladet Backups. Hvis du ønsker at gendanne filer af en eller anden årsag – især, hvis du nu er kommet til at slette en forkert – så kan du markere filen, og klikke på Restore. Hvis du ønsker at slette dine backups filer permanent, skal du klikke på Delete. Du kan enten markere en enkelt fil, eller du kan vælge Delete all, så bliver alle dine backup filer slettet på en gang. Jeg vil råde dig til, at lade denne backup ligge ca. en ugestid, til du har set, at alt virker perfekt på din computer.

10. På fanebladet Main kan du indstille om du vil have programmet automatisk til at tage backup før fix mm.

På fanebladet Ignorelist kan du fortryde at du har valgt at ignorere en fil ved at delete den fra listen.

På fanebladet Misc Tools kan du bla. lede efter opdateringer af programmet, afinstallere programmet samt oprettet en liste over alle de filer som ligger i startup.

Når du skal tilbage til det forrige billede skal du klikke på Back.

Når du er færdig, klikker du bare på X for at lukke programmet. Næste gang du skal ind i programmet foregår det på samme måde. Programmet har ikke lavet en egentlig installation så du skal hver gang, du skal bruge programmet, klikke på exe-filen for at arbejde videre med den.