Manual for installering og brug af SuperAntiSpyware

af Anette Behrendt
© Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt.

OBS:
Denne hjemmeside er lavet i noget der kaldes frames (rammer) for at printe det ønskede ud, skal du markere den side du ønsker udskrevet, gå i filer - vælg udskriv - sæt prik i udskriv det markerede. Sørg for, at du ikke får bannerrammen, og menu rammen markeret. Der er 23 sider

SuperAntiSpyware er en stærk spywarescanner med den, i spywarebekæmpende kredse kendte Nick Skrepetos som konstruktør. Nick har været i branchen i 23 år, og var i en længere periode direktør for Panicware Inc.

Vi taler om en seriøs producent som med stor iver kæmper imod spywaren, og som ofte er mere interesseret i at fortælle om sit produkt end at sælge det. Det er ikke noget stort firma med mange ansatte (bare 10), men alle medarbejdere har en entusiasme, der siger spar to til, hvad man sjældent ser og hører.

Det nye produkt med det fængende navn SuperAntiSpyware, er af første klasse, og så er det ganske gratis, hvis man altså kan nøjes med de mest almindelige funktioner.

Programmet er en værdig fornyelse, for de der i dag benytter Ad-aware og Spybot, men man skal lige gøre sig det klart, at "SAS" er på engelsk. Vil du have programmerne på dansk, så fortsæt med Ad-aware eller Spybot, men på den anden side er programmet nu meget brugervenligt.

Selv i gratis-versionen kan det fjerne det meste af det hårde spyware. Det kan Ad-aware og Spybot ikke. Spybot har så en immunisering, der kan holde spyware ude, men mod det hårde spyware er denne immunisering nyttesløs.

SuperAntiSpyware findes også i en professionel version for hjemmebrugeren. Den koster 229 kr. i shoppen for et års licens. Efter 1 år vil der være en god rabat på licensfornyelsen.

Den professionelle version har nogle features som gratis-versionen ikke har. Det drejer sig bl.a. om realtime-beskyttelse (lader ikke spywaren komme ind på computeren), registreringsdatabase-beskyttelse (afviser at hijackere, rører ved din registreringsdatabase) og auto-opdatering (er manuelt i gratisversionen).

Ingen dårlige sider ved programmet? Jo, det er så nyt, at det stadig kan levere såkaldte falske positiver, men der er allerede væsentlig færre, end da det blev lanceret for en uge siden. Normalt tester vi et program i en måneds tid, før det slippes løs. Det skal retfærdigvis siges, at vi kun har haft lejlighed til at teste det i 14 dage.

 

01. Ønsker du at benytte SuperAntiSpyware´s gratis udgave, så download herfra. Ønsker du at køre med den professionelle, skal du vælge dette download link. Her får du de første 14 dage gratis på prøve. NB. Vælger du at købe pro. udgaven, har du ret til at installere det på 2 maskiner.

 

02. Efter du har klikket på download, får du dette billede herunder. Klik på Gem for at gemme programmet på din computer.

03. Opret f.eks. en mappe på dit skrivebord, hvor du gemmer programmet i. Du kan højreklikke på skrivebordet og vælge ny - mappe, og give det navnet SuperAntiSpyware. Find mappen, og gem programmet i denne mappe. Klik på Gem

04. Åbn nu din mappe SuperAntiSpyware, og her ser du nu denne installations fil. Dobbeltklik på filen, for at installere programmet.

05. Du bliver mødt af dette velkomst billede, som du ser herunder. Klik på Next, for at fortsætte installationen.

06. Det er her du skal læse licensbetingelserne og derefter bekræfte at du kan acceptere disse betingelser. NB. man bør altid læse licensbetingelserne, det er også heri, at der vil stå, hvis der installeres 3 parts programmer, man ikke selv har bedt om. Jeg accepterer denne licensbetingelse ved at sætte prik ved I accept the license agreement, og derefter klikke på Next. Du kan ikke fortsætte installationen før du har accepteret disse betingelser.

07. Du får nu vist bruger informationen. Dit navn vil stå på øverste linje, og i den nederste blanke linje, kan du skrive det du måtte ønske. Jeg har skrevet mit firmanavn Swif ind på den linje. Du skal også bestemme, om programmet skal installeres for alle brugere, eller kun på din brugerprofil. Jeg har valgt at det skal gælde for alle brugere på maskinen, også selvom jeg er den eneste bruger på denne maskine. Klik på Next for at fortsætte installationen.

08. Nu vælges hvor programmet skal installere sig henne. Det vælger selv at installere sig på dit C drev i mappen programmer. Det kan du roligt vælge. Ønskes en anden placering, skal du klikke på Browse, og udpege det drev du ønsker det installeret på. Klik på Next, for at fortsætte installationen

09. Klik på Next

10. For at færdiggøre installationen, skal du klikke på Finish

11. Opsætningen af programmet starter automatisk op nu. Du bliver mødt af dette velkomst billede. Klik på Næste

12. Hvis du ønsker at komme på SuperAntiSpyware´s mailing liste, skal du nu skrive din mailadresse i det tomme felt. Ønsker du ikke modtage mails, behøver du ikke skrive i feltet, men nøjes med at klikke på Næste Vi anbefaler, at du IKKE indsætter din mailadresse, da du ellers vil få løbende tilbud om at opgradere til pro. udgaven.

13. Nu vil du blive bedt om, at hjælpe med at bekæmpe spyware. Det kan du gøre ved, at sætte et flueben ved: Send a diagnostic report to our research center, og derefter klikke på Næste Hvis du har noget ukendt spyware liggende, kan du på denne måde være med til at gøre det kendt. Du skal intet andet foretage dig. Du er nu med til at hjælpe programmøren af programmet, så andre kan blive beskyttet mod det ukendte.

14. Nu er Setup færdig, og du skal klikke på Udfør

15. Du kan nu vælge at beskytte din startside, så hijackere ikke kan gå ind og ændre din startside. Skriv den ønskede startside ind, hvis det ikke allerede står der i forvejen. Klik derefter på Protect Home Page (beskyt startsiden).

16. Du får nu SuperAntiSpyware menuen frem. Ønsker du at scanne din computer for infektioner, skal du klikke på Scan your Computer

 

17. Du bliver ført ud på dette billede. Her skal du sætte flueben ud for det/de drev der skal scannes. Dernæst skal du bestemme dig for, hvilken scanning du ønsker.

Quick Scan: Her foretages en scanning i registreringsdatabasen, samt de mest kendte steder, hvor infektionerne plejer at gemme sig.
Complete Scan: Her får du en fuldstændig scanning både i regedit, samt på alle drev du har valgt. Alle kørende programmer scannes igennem. Det anbefales at køre denne scanning første gang, samt ca. hver 30 dag.
Custom Scan: Her kan du selv vælge hvad der skal scannes. Det kunne være en speciel mappe du ønsker scannet, så kan du klikke på Select Folders, og udpege mappen. du kan også nøjes med at få scannet enten/eller Memory, Regedit og programmer som starter op.

Når du har gjort dine valg, skal du klikke på Næste

18. Valgte du Perform Custom Scan, og ønsker du at scanne en bestemt mappe, skal du klikke på Select folders. Du får det billede herunder. Her kan du klikke på Add og finde frem til den mappe, du måtte ønske at scanne. Skal du så næste gang scanne en anden mappe, kan du markere den eller de mapper, som måtte stå i det blanke felt, markere den, og klikke på Remove. Ligger der flere mapper, kan du klikke på Remove All. Afslut dit valg med at klikke på Close

 

19. Du vil nu få besked hvis der er infektioner på din computer. Der vil komme et billede op, hvor du får at vide hvor infektionerne ligger:

Memory Items Detected
Antal infektioner
Files Detected
Antal infektioner
Registry Items Detected
Antal infektioner
Scan Time
Hvor lang tid scanningen har taget.

Derefter vil du blive mødt af et billede hvor der står hvor de forskellige infektioner ligger henne. De er alle fluet af. Tjek om det nu også alle er mystiske filer, hvis der er ting du kender i denne log, så kan du fjerne fluebenet ud for filen, så den ikke slettes. Især tænker jeg på, at spywarebekæmpende programmer kan finde på at finde filer, som ligger i en mappe som hedder domains. Denne mappe er "grimme" URL adresser du beskyttes mod, så findes der noget i mappen domains, så tjek det med os, via vores forum, for at høre om det er noget farligt, før du bestemmer dig til at slette det. Sørg også for, at der ikke står noget herinde, som tilhører din teleudbyder. Flere udbydere har beskyttelse som benytter sig af backweb, og slettes de, kan du ikke længere få forbindelse til dine spywarebekæmpende programmer. Kommer du til at slette noget forkert, kan du altid gendanne det fra karantæne. Se punkt 22

Jeg havde ingen infektioner, og blev mødt af dette billede du ser herunder. Klik på Ok for at vende tilbage til hovedsiden.

 

20. Var der infektioner, skal du efter du har sat flueben, klikke på Næste.  Du vil blive mødt af dette billede, du ser herunder. Filerne bliver overført til karantæne.

21. Du får besked på at de inficerede filer nu er flyttet, og at du skal klikke på Ok for at vende tilbage til hovedmenuen.

22. Ønsker du at kigge i karantæne delen, skal du klikke på Manage Quarantine. Du får så billedet herunder. Har du haft infektioner, vil de ligge i det tomme hvide felt. Du kan markere en dato, og vælge Restore, hvis du ønsker at gendanne det som er lagt i karantæne, eller på Remove for at fjerne det fra karantæne.

 

23. Sletter du noget fra karantæne, får du en advarsel. Klik på OK

24. Derefter bliver du spurgt om du nu også er sikker på, at slette det fra karantæne. Klik Ja

25. Fra hovedsiden kan du klikke på Scheduled Scanning.  Du får nu dette billede herunder. Herinde kan du bestemme om du vil scanne din computer på bestemte tidspunkter. Sæt flueben ved Scan my computer according the following schedule. Vælg derefter hvilken type scanning du ønsker, du kan vælge mellem Quick Scan, Complete System Scan og Custom Scan. Det er en god idé at have et flueben ved Check for Defintion Updates before scanning, så tjekkes der for opdateringer, før der scannes. Under Scan Frequency skal du vælge en ugedag du ønsker at scanne på. Klik på den lille pil ned, for at vælge en fast ugedag. Under Scan Time vælger du et klokkeslæt du ønsker at scanne på. Du kan ændre kl. ved at klikke på pil op og pil ned. Afslut med at klikke på Close.

 

26. Fra hovedsiden kan du nu klikke på Preferences så får du dette billede herunder. Jeg er på fanebladet General and Setup. Herinde får du vist, og kan bestemme, hvordan din scanner skal scanne, når du starter programmet.

Start SuperAntiSpyware when Windowds starts: Start SAS så snart Windows starter
Show SuperAntiSpyware icon in system tray: Vis SAS ikon nede ved uret
Show splash screen on startup: Vis opstartsbillede fra SAS ved hver opstart
Use Windows Xp Style menus:  Brug XP's menu-stil (hvilket blot vil sige at menuer har samme stil (design) som i Windows

Automaticaly check for program updates: Leder selv automatisk efter program opdateringer
Check for program and definnition updates every 8 hours: Tjek for program opdateringer hver 8 time - anbefales

Do not scan when SuperAntiSpyware starts: Scan ikke straks SAS startes
Start a Quick Scan:  Start en hurtig scanning
Start a Complete System Scan: Start en fuldstændig system scanning
Start a Custom Scan:  Start en brugerdefineret scanning

Chek for updates before scanning on startup: Tjek for opdateringer før scanning ved start
 

 

27. Fanebladet Scanning Control

Ignore files larger than 4 mb (recommended): Ignorer filer som er større end 4 mb (anbefales)
Ignore non - executable files (recommended):
Ignorer ikke-eksekverbare filer (anbefales)
Ignore System Restore/Volume information on ME/XP:
Ignorer System gendannelses informationer på XP/ME
Scan only know files types (.exe, .com, .dll, etc..):  
Skan kun efter kendte fil typer
Close browsers before scanning:
Luk browseren (Internettet) før scanning
Scan for tracking cookies:
Scan for tracking cookies (tredjeparts cookies) anbefales.

 

28. På samme billede, kan du klikke på Manage allowed Items. Hvis du tidligere har gjort nogle steder trusted, så vil de ligge herinde. Du kan have fortrudt at du tror på disse, og kan fjerne dem igen. Marker filen du ikke ønsker at tro på, og klik derefter på Remove. Hvis du klikke på Remove all, ville alle filer der ligger herinde, ikke længere ligge i trusted zone. Når du er færdig med dine valg, skal du klikke på close

 

29. Samme sted, men denne gang klikker du på Manage Excluded Folders. Hvis du har udelukket nogle filer fra scanning, vil du kunne se dem herinde, og ligeledes fjerne dem herfra igen. Du kan også tilføje filer, som du ikke ønsker scannet. Det gør du ved at klikke på Add og så navigere dig til den fil, eller mappe, som du ikke ønsker SAS skal tage med i scanningen. Afslut med at klikke på close

 

30. Fanebladet Real-time Proctection. Fungerer kun i købe versionen

Enable real-time proctection: Aktiver her og nu beskyttelse
Scan starup locations in registry when system starts (recommended): Scan startup registrering når systemet starte op (anbefales)
 

Show an alert window when a potentially harmful applications is blocked: Vis en advarsel, hvis en fil bliver blokeret af SAS - se også punkt 40
Play a sound when a potentially harmful application is blocked: Afspil en lyd, hvis en fil bliver blokeret af SAS

 

31. Fanebladet H-Jack Protection Fungerer kun i købeversionen

Display notification when home page changed: Vis en advarsel, hvis startsiden ændres
Protect home page from being changed. change can be made only here: Beskyt din startside fra at blive ændret. Du kan for fremtiden kun ændre starsiden her i det felt, hvor du kan se, jeg har skrevet http://www.spywarefri.dk

 

 

32. Fanebladet Statistic/Logs her ligger en log fra de scanninger du har foretaget dig. Ønsker du at se en log, skal du klikke på View log og ønsker du at slette en log, skal du markere den log du ønsker at slette, og derefter klikke på Delete log. Afslut ved at klikke på close

 

33. Her kan du se et eksempel på en log. Klik på det røde kryds for at lukke igen, og derefter på Close

 

34. Fanebladet Repair. Her kan du foretage dig følgende:

Enable system tray: Genskaber alle de ikoner som ligger til venstre for klokken
Enable task manager: Genskaber Windows taskmanager hvis den har været deaktiveret.
Homepage reset: Genskaber Internet Explorers standardhjemmeside.
Internet Zone Security Reset: Genskaber Internet Explorers zoner til standard
Local page reset: Genskaber Internet Explorers lokalside til Windows standard
Remove reset windows desktop background/wallpaper: Genskaber skrivebordets baggrund til standard
Repair broken networks connection: Genskaber Internetforbindelse
Reset desktop components: Genskaber ikonerne på skrivebordet som de ser ud på et standard skrivebord
Reset desktop policies: Genskaber det aktive skrivebordsindstillinger mv.
Reset websetting: Genskaber normal Windows søgefunktion.
Reset winlogon shell: Sætter winlogon shell-værdien til windows standard (pas på)
User Agent post platform reset: Genskaber Internet Explorers brugerfunktions post platforum til standard
User Agent reset: Genskaber Windows brugerfunktion til standard.

 

35. Fanebladet Help.

Visit SuperAntiSpyware.com: Besøg deres hjemme side, ved at klikke på linket
Click here to register/activate now: Her skal du indsætte din licens nøgle, kommer på næste billede
Click her to view complete help: Her kan du klikke for at få hjæp, men på engelsk
Click here to purcase now: Klik her for at købe programmet, hvis du da ikke vælger at købe det HER hos Spywarefri
Click here to contact customer service: Klik her for at se de mest almindelige spørgsmål/problemer (på engelsk)
 

 

36. Stadig på fanebladet Help. Har du købt licens til programmet, er det herinde du skal indtaste din licens. Klik på Click here to register/activate now. Du får det billede du ser herunder. Klik på Næste

37. Du skal nu indtaste din licens nøgle, som du har fået tilsendt, i de små felter jeg har markeret. Derefter klikker du på Næste

38. Der er sat prik i øverste felt pr. standard, og der kan du roligt lade den være. Det er for at registrere dig automatisk. Ønsker du at registrere dig manuelt, skal du sætte prik i nederste felt, og derefter klikke på Næste

39. Klik på Udfør, for at afslutte registreringen.

40. Se også punkt 30. Det kan ske, at en fil bliver blokeret. Du skal så afgøre om du ønsker denne fil blokeret. Er du i tvivl, så spørg i vort forum før du foretager dig noget. Denne fil herunder hører til WindowWasher, og den ønsker jeg ikke blokeret. Jeg klikker på Allow/Trus Item.

 

Held og lykke med programmet.

Manual skrevet af Anette B. Overgaard
© Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt.