Manual for installering af Windows XP samt Win2000 - Forord
af Anette Behrendt
og Henrik Kløve
© Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt.

Manual for installering af Windows XP + Win 2K i billeder

Fordord: Kom godt i gang med at installere Windows XP:

I vejledningen herunder kan du følge et nemt og overskueligt eksempel på, hvordan du dels kan klargøre din/dine harddisk/harddiske og efterfølgende installere og opsætte Windows XP til noget nær optimal ydelse, både brugsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og ikke mindst backupmæssigt. Jeg anbefaler du læser hele vejledningen igennem inden du går i gang, samt printer den ud og har den liggende hos dig, når du begynder at arbejde efter den.

OBS:
Denne hjemmeside er lavet i noget der kaldes frames (rammer) for at printe det ønskede ud, skal du markere den side du ønsker udskrevet, gå i filer - vælg udskriv - sæt prik i udskriv det markerede. Sørg for, at du ikke får bannerrammen, og menu rammen markeret. Der er 4 sider

Vejledningen er opdelt i passende afsnit, som der evt. kan refereres til og stilles spørgsmål vedrørende her - http://www.spywarefri.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=26 Billedevejledningen kommer på side 2.

Følger du vejledningen behøver du ikke fremover tænke på backup, inden en evt. formatering af C:\ med efterfølgende geninstallation af Windows XP på drevet. Dette fordi du kan partitionere harddisken (dele den op i f.eks. 2 partitioner = C:\ og D:\) ved hjælp af Windows XP installations cd-rommen, og kun C:\ partitionen vil fremover blive berørt, af evt. senere formatering og geninstallation. Jeg vil råde dig til at opdele din harddisk i disse 2 dele, så du kan installere Windows XP plus alle dine programmer på C drevet, og på D drevet kan du gemme alt hvad du selv laver. Her tænker jeg på alle dine billeder, dokumenter, mails mm.

OBS:
Der er ikke i vejledningen taget højde for evt. nedbrud af harddiske, hvorfor det altid er en god idé, at gemme de vigtigste ting flere steder - f.eks. på brændbare medier, eller flere harddiske - eks. eksterne USB diske.

Der er heller ikke i vejledningen taget højde for DUAL-BOOT (flere operativsystemer på samme disk) - de som ønsker oplysninger om dette, må søge eller spørge efter dem andre steder.

For at lave denne vejledning har jeg benyttet mig af programmet ”Microsoft Virtual PC”, som giver den virtuelle Windows XP installation, forbindelse til Internettet gennem min ”rigtige” computer. Derfor står der længere nede i vejledningen, under afsnittet ”Installere Windows XP” og computerens mulighed for at komme på Internettet, at den vil oprette forbindelsen gennem et lokalnetværk eller hjemmenetværk. Under ”normale” omstændigheder og hvis du kun har én computer vil installationens undersøgelse af muligheden for Internetadgang resultere i, at den ikke kan finde den. Det sker fordi din Internetforbindelse er afbrudt fysisk (se afsnittet ”Start” lidt længere nede). Internetforbindelsen på DIN computer kommer vi til senere.


Tænkt eksempel:

1: Du vil gerne starte helt forfra med, at formatere din nuværende og eneste harddisk, eller evt. en helt ny harddisk og derefter geninstallere Windows XP.

2: Du har sørget for på dette tidspunkt, at gemme alle dine vigtige ting, på f.eks. brændbare medier som senere kan genindlæses, eller på eksterne drev som senere igen kan tilsluttes computeren.

3: Du er i besiddelse af en ”ren” original, dansk Windows XP cd-rom fra Microsoft, eller en sikkerhedskopi heraf, som i tilfælde af det er en OEM-version, tilhører den maskine, hvorpå den nu skal installeres.

(visse genetablerings/recovery/førstehjælps cd’er, indeholder faktisk en tro kopi af det originale medie fra Microsoft og kan så selvfølgelig også benyttes)

4: Du har sikret dig, at du har Service Pack 2 til Windows XP liggende, enten på en cd-rom eller på et eksternt drev, så den kan installeres umiddelbart efter installationen af Windows XP. Dette er naturligvis ikke nødvendigt, hvis den i forvejen er implementeret i installationsmediet.

Service Pack 2 (SP2) på dansk kan hentes her:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=da&FamilyID=049c9dbe-3b8e-4f30-8245-9e368d3cdb5a
Bruger du IKKE et dansk Windows XP, skal du huske at ændre sprog, inden du henter filen.
Service Pack 2 kan også hentes her: http://intern.sdu.dk/enheder/it-service/tjenester/ftphotel/ftpindhold/ husk at vælge den rigtige sprogudgave.

5: Du har også cd-rommen med drivere til bundkortet liggende klar til brug, og/eller evt. drivere som du har hentet på Internettet i forvejen og gemt til senere brug.

6: Sidst men ikke mindst vil jeg også anbefale du har hentet de nyeste installationsfiler til dine foretrukne sikkerhedsprogrammer, så de kan installeres straks når Windows igen er klar. Husk også at have evt. ”nøgler” klar til dine købeprogrammer.

Denne - http://www.spywarefri.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27627  side forklarer rigtig godt, hvordan du får installeret Windows på en effektivt og sikker måde.


Du kan nu dele harddisken op i to eller flere partitioner. I dette eksempel vælges to - fremover benævnt som C:\ og D:\. Det har den åbenlyse fordel, at alt hvad du fremover gemmer på D:\ ikke bliver berørt (slettet) af nyinstallationer som måtte komme i fremtiden på C:\.

Windows foreslår altid selv, at lade sig installere på C:\ og det følges her i eksemplet. Programmer som senere installeres i Windows, vil også pr. automatik foreslå C:\ som destination - det ændres der heller ikke ved.


Hvad har du brug for og hvor meget fylder det?

Har du brug for at installere mange programmer, hvoraf flere f.eks. er nyere spil, så har du brug for en større C:\ partition, end den som ikke har brug for så mange programmer og spil.
Generelt kan der siges om en partition, at den aldrig må blive fyldt med flere data, end der til hver en tid er minimum 20 % ledig plads på den.

EKSEMPEL:
20 GB harddisk er efter dagens standard en meget lille harddisk og bør ikke partitioneres. I stedet bør der fysisk monteres endnu en harddisk i computeren, som så kan fungere som D:\ partition.
40 GB harddisk – større end den forrige, men stadig en forholdsvis lille harddisk efter nutidens standard, kan deles i ca. (15/25) GB. Måske med en lidt større C:\ partition og en lidt mindre D:\ partition - f.eks. (20/20) GB.
60 GB harddisk kan deles som (20/40) GB, eller (25/35) GB.
80 GB harddisk - (25/55) GB. osv. osv.

Som det fremgår herover er ca. 25 GB C:\ drev rigeligt for langt de fleste.
Er du i besiddelse af mere end én harddisk, vil det være en fordel for dig, at bruge den ene som C:\ og den anden som D:\ + evt. en tredje, som E:\ osv. osv.
Dette fordi overførsel af data fra en partition til en anden går langt hurtigere, hvis partitionerne ligger på hver sin harddisk.


Start:
Først skal du fjerne computerens Internetforbindelse (VIGTIGT), ved fysisk at hive stikket ud af netværkskortet, eller hvis du har tilsluttet et modem via USB - så skal USB-stikket ud.
Dernæst fjerner du alle andre tilsluttede hardwareenheder, som f.eks. printere, scannere, joysticks, web kameraer osv. osv. - disse enheder kan igen tilsluttes én af gangen, når Windows installationen er helt færdig. Keyboard og mus skal IKKE fjernes under klargøring og installation af Windows. Til sidst skal du sikre dig, at computeren kan boote (starte op) fra cd-rom drevet.

BOOT 1:
Læg Windows XP installationsmediet i drevet og genstart computeren. I mange tilfælde vil der nu på skærmen fremkomme en mulighed for, at starte op fra cd-rom ved simpelthen at trykke på en tast på tastaturet. I andre tilfælde vil der inden for nogle sekunder kunne vælges med piletasterne på tastaturet, om der skal bootes fra harddisken, eller fra cd-rommen. Når boot mediet er valgt, skal der så trykkes på <Enter> tasten.
Sker det ikke, men Windows i stedet starter op som det plejer, så skal vi en tur ind i computerens BIOS og ændre på boot rækkefølgen.

BOOT 2:
For at komme i BIOS startes/genstartes computeren og der trykkes gentagne gange på ”Delete” tasten, indtil der fremkommer et (som regel) blåt skærmbillede med hvid eller gul tekst i to kolonner, hvor der øverst står hvilken BIOS/version der er på bundkortet. Der findes dog flere andre tastemuligheder for at komme i BIOS, alt afhængig af computer model og BIOS version. <F2> og <F3> tasterne er nogle af dem, men der må i hvert enkelt tilfælde kigges i bundkortmanualen, hvis tvivl opstår. Ofte fremgår det et kort øjeblik på den sorte skærm (også kaldet POST = Power On Self Test) under opstarten, hvilken tast der skal trykkes for at komme i BIOS.

BOOT 3:
I BIOS skal du nu finde det sted, hvor boot rækkefølgen kan ændres. Igen, alt afhængigt af BIOS model og version, kan det se lidt forskelligt ud. Men grundlæggende kan du roligt give dig til at lede, da der ikke bliver ændret noget, før computeren genstartes og er du i tvivl om du har pillet ved noget forkert, så kan du blot taste ”No” (nej) til at gemme det inden genstart, eller taste <Ctrl> + <Alt> + <Del> samtidig, hvorved computeren genstartes og ingen ændringer er foretaget.

BOOT 4:
Du navigerer rundt i BIOS med tastaturets piletaster og vælger med <Enter> - for at komme tilbage trykkes på <Esc> tasten. Igen kan der være forskelle på, hvordan egentlige ændringer laves, hvorfor jeg kraftigt anbefaler, at du har bundkort manualen liggende ved siden af dig - den forklarer oftest i både tekst og billeder, hvordan det hele gøres let og smertefrit. Grundlæggende handler det altså om, at gøre cd-rom drevet til det drev der skal bootes fra (First boot device), gemme den nye indstilling i BIOS og genstarte computeren, hvorefter den burde boote fra cd-rom drevet.

Bemærk:
Bruger du vejledningen til at installere Windows 2000, så skal du enten ændre Bootrækkefølgen til "First Boot Device Harddrive" når installationen genstarter første gang, eller være klar til at pille Windows 2000 CD'en ud, når installationen fortæller det.
Dette er ikke aktuelt til XP kun til 2000.

Forord skrevet af Henrik Kløve.

 

Gå til næste side for at se selve installationen i billeder