Manual for installering af Windows XP samt Win2000
af Anette Behrendt
og Henrik Kløve, som har taget de fleste af disse billeder
© Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt.

Opsætning af Windows XP(herunder drivere), Internetforbindelse og installation af sikkerhedsprogrammer samt opdateringer

Forord: HUSK!
Du må IKKE sætte kablet til Internetforbindelsen i computerens netværkskort endnu. Der skal først installeres Service Pack 2, hvis det ikke allerede er gjort, samt efterfølgende kontrolleres, at Windows firewall er aktiveret. Det kommer du til om et øjeblik.

OBS:
Denne hjemmeside er lavet i noget der kaldes frames (rammer) for at printe det ønskede ud, skal du markere den side du ønsker udskrevet, gå i filer - vælg udskriv - sæt prik i udskriv det markerede. Sørg for, at du ikke får bannerrammen, og menu rammen markeret. Der er 25 sider

00. Første gang Windows starte bliver du mødt af denne velkomsthilsen.

01. Efter velkomsthilsnen ser du nu Windows skrivebord. Startmenuen er åben, men lukker ved et klik, et tomt sted på skrivebordet. Ignorer i første omgang alle meddelelser og alt der popper op. Installer Service Pack 2 nu, hvis den ikke allerede er blevet det sammen med Windows.
Følg vejledningen på skærmen og genstart når du bliver bedt om det. Læs punkt 4 under forord: http://spywareinfo.dk/#/manualer/xp-installation.htm

01a. Sådan kontrollerer du om du har Service Pack 2:
Klik på start - højreklik på Denne Computer  (du kan se ikonet Denne computer på billedet herover) vælg Egenskaber - der vil du kunne se det. Enten står der ikke noget med Service Pack, eller også står der Service Pack 1, eller Service Pack 2. Se billedet herunder.

OBS… Alt andet end Service Pack 2 er IKKE godt nok i dag!
Service Pack 1 må efterhånden anses for at være en ”nødløsning” og der er ingen grund til ikke at lade Service Pack 2 tage over nu. Det ikke længere muligt at modtage support og sikkerhedsopdateringer til Windows XP SP1. I stedet anbefaler Microsoft, at man installerer SP2.
Derudover, ligger der søgerobotter på Nettet, som udelukkende leder efter maskiner, som ikke er opdateret med SP2, er de ikke det, angribes maskinen af orm.
Punkt 01a springes over af de, som har SP2 inkl. på deres Windows XP cd.

 

02. Efter du har installeret SP2 og du har fået genstartet din maskine, ser du en advarslen fra Windows Sikkerhedscenter om manglende antivirus, ligesom Windows gerne vil præsentere sig for dig. Begge ikoner finder du i Systembaren nede ved uret (kaldet Taskbar på engelsk).

03. Klik på Windows-præsentationsikonet et tilfældig sted, for at se præsentationen

04.  Klik på krydset i øverste højre hjørne, når du ikke ønsker at se mere - så er det overstået.

05. Eneste ikon på skrivebordet er papirkurven.

Det er i mange situationer rart, at kunne åbne både Denne Computer og mappen Dokumenter direkte fra skrivebordet, uden først at skulle åbne ”Startmenuen”. Er du enig i det, så gør således: Klik på Start - højreklik på Denne Computer og vælg Vis på skrivebordet. Gør det sammen med mappen Dokumenter, hvis du ønsker det.

 

06. Tilbage til papirkurven, den skal vi lige have ændret lidt ved, da den som standard bruger unødvendigt meget plads på harddisken. Højreklik på papirkurven og vælg Egenskaber -  sæt den plads den bruger ned fra 10 til 1 % ved hjælp af skyderen og lav evt. andre ændringer her, hvis du føler for det. For at flytte på skyderen, skal du stå med din mus på skyderen, og holde venstre museknap nede. Træk nu skyderen til venstre, til den ønskede størrelse. Du kan hele tiden se størrelsen i % når du trækker rundt med den skyder. Du har nu sparet diskplads. Afslut ved at klikke på OK

Et andet sted at spare diskplads er i Internet Explorers cache.
Se her: http://www.young-andersen.dk/tips.html#iecache  hvordan du gør det.

07. Værktøjslinien Kontrolpanel kan også være nyttig i mange situationer. Du kan lægge den ned i din værktøjslinje:
Højreklik et tomt sted på Proceslinien (den lange bjælke nederst på skærmen) som jeg har markeret med rød - og vælg Værktøjslinjer - Ny værktøjslinje

08. Nu åbner en dialogboks sig. Klik på + tegnet ud for Denne Computer - marker Kontrolpanel og tryk Ok. Nu kan Kontrolpanelet når som helst åbnes med et enkelt klik på den lille dobbelte pil, lige ved siden af Systembaren.

09. Du kan her se, kontrolpanelet er lagt ned i værktøjslinjen. Klikker du på kontrolpanelet, så popper alle dine værktøjer fra kontrolpanelet op, og du kan hurtig får fat i netop det værktøj du ønsker.

10. Drivertjek - du kommer i Enhedshåndtering på følgende måde: Højreklik på Denne Computer og vælg Egenskaber

11. Vælg nu fanebladet Hardware og klik på knappen Enhedshåndtering. Er der nogle gule eller røde markeringer der, så skal du installere drivere.

12. Det er på dette billede, du kan se gule udråbstegn, hvis der mangler nogle drivere. Jeg mangler en enkelt driver.

OBS. Det er en god idé, at lægge den cd-rom, som fulgte med computeren/bundkortet og installer alle drivere. Genstart hver gang du bliver bedt om det og fortsæt ikke med at installere mere, eller at ændre på noget før du har genstartet.

13. Hvis du stadig mangler driver, efter du har installeret alle de driver, som fulgte med dit bundkort, skal du højreklikke på den ting, som har udråbstegn. Se billedet herover. Vælg Opdater og du får det billede herunder. Sæt prik i Nej, ikke denne gang (du har endnu ikke kommet dit netværkskabel i). Klik på Næste - følg vejledningen på skærmen.

14. Gør Windows lidt kvikkere, uden at gøre dets udseende kedeligt og gråt. Højreklik på Denne Computer vælg Egenskaber  - vælg fanebladet Avanceret og klik på knappen Indstillinger under Ydeevne.

15. Vælg fanebladet Visuelle effekter. Her kan du fjerne ALLE flueben og det vil give den bedste ydelse i Windows, men også et kedeligt udseende. Derfor kan du alternativt nøjes med at fjerne flueben ud for følgende, som også vil give en mærkbar ændring, og ikke vil trække så hårdt på computerens ressourcer. Sæt prik i Brugerdefineret, og sæt/fjern ønskede elementer. Du kan se den lille pil op/ned - klik på pilen for at se alle de ting som ligger herinde. Når flueben er fjernet - klik på Ok

Animer vinduer, når de minimeres og maksimeres…
Brug et baggrundsbillede til hver mappetype…
Brug jævn rulning til lister…
Lad menuer tone eller glide frem gradvist…
Lad værktøjstip tone eller glide frem gradvist…
Lad åbne kombinationsbokse glide gradvist frem…
Rul knapper på proceslinjen…
Udton menuelementer, når der er klikket på dem…
Vis gennemsigtigt rektangel, når et element markeres…
Vis indhold i vindue, mens der trækkes…
Vis skygger under menuer…
Vis skygger under musemarkør...

16. Mens Egenskaber for system er åben - klik på knappen Indstillinger under afsnittet Start og genoprettelse.

17. Fjern fluebenet ud for Genstart automatisk og klik på OK og igen på OK

18. Undgå den irriterende besked fra Startmenuen om, at Der er installeret nye programmer, og lav så du hele tiden kan se alle kørende programmer i systembaren. Højreklik et tomt sted på proceslinjen og vælg Egenskaber - vælg fanebladet Proceslinje og fjern fluebenet ved Skjul inaktive ikoner, og ved Grupper beslægtede knapper på proceslinjen.

19. Skift til fanebladet Menuen Start klik på knappen Tilpas

20. Vælg nu fanebladet Avanceret og fjern fluebenet ved Fremhæv senest installerede programmer, samt ved Opret en liste over de senest anvendte dokumenter klik OK og igen OK. Ønsker du at kunne se listen over de sidste dokumenter du har haft åbnet, så lad være med at fjerne det flueben. Du kan i stedet, engang imellem, klikke på Ryd liste for at få denne liste tømt.

21. Du kan også deaktivere Dvale på computeren… hvor meget ekstra diskplads det frigiver, afhænger af, hvor mange RAM du har monteret i computeren. Jo flere RAM, jo mere plads at frigive. Gør sådan: Højreklik et tomt sted på skrivebordet - vælg -  Egenskaber - vælg fanebladet Pauseskærm - klik på knappen Strømstyring

22. Nu åbner ny rude. Vælg fanebladet Dvale og fjern fluebenet ved Aktiver dvale - klik på OK og igen på OK

23. Det er nu du skal til og have formateret din anden partition drev D. Dobbeltklik på Denne Computer. Du får så det billede du ser herunder. Du kan se dine harddiske. Højreklik på drev D og vælg Formater

24. Du får nu boksen Formater Lokal disk (D) dialogboksen frem. Her kan du se hvor stor partitionen er, i dette tilfælde 6,21 gb. Du kan vælge filsystem, her er valgt filsystemet NTFS - klikker du på den lille pil ned, kan du vælge Fat32 i stedet for, hvis du ønsker det. Under Siskenhedsnavn, kan du navngive dit D drev. Sæt flueben i Ekspresformatering så går der kun et øjeblik, før disken er klar. Klik på Start for at begynde formateringen. Der popper en ny boks op, hvor du bliver advaret af Windows. Du får at vide, at alt hvad der ligger på denne disk formateres. Det er også det du vil, så klik på OK

25. Her kan du se formateringen er i fuld gang.

26. Formateringen er fuldført, klik på OK

27. Klik nu på Luk

28. Hvis du ikke har fået givet dit C drev et navn, kan du nu højreklikke på drev C og vælge Omdøb

29. Giv drevet det ønskede navn, afslut ved at klikke et tomt sted, eller tast Enter når det er navngivet.

30. Du skal nu have oprettet en mappe på dit D drev til dine dokumenter. Højreklik på drev D og vælg Åbn. Du kan også dobbeltklikke på drevet for at åbne det.

31. Højreklik og vælg nu Ny - Mappe. Du kan også gå op i Filer og derefter ned i Ny - Mappe

32. Giv mappen navnet Dokumenter mens den nye mappe er aktiv - blå. Kommer du til at klikke et sted, så kommer mappen bare til at hedde ny mappe, og du bliver nødt til efterfølgende, at højreklikke på mappen, og vælge omdøb - på samme måde som du i punkt 28-29 omdøbte dit drev C.

33. Det en rigtig god idé, at få mappen Dokumenter flyttet over på D:\ partitionen. Og hvorfor nu det. Jo, hvis du skulle blive så inficeret på et tidspunkt, at du bliver nødt til at formatere dit drev C, så har du stadig alle dine egne dokumenter liggende på drev D. Jeg vil anbefale dig at oprette flere mapper på drev D, og gemme alt hvad du laver i disse mapper. På den måde, kan du altid hurtig formatere dit drev C, og samtidig bevare alle dine ting på drev D.

Du skal nu flytte henvisningen fra drev C til drev D. Højreklik på mappen Dokumenter - og vælg Egenskaber

34. Gå på fanebladet Placering. Her kan du se, at i øjeblikket er placeringen C:\Dokument and Settings\Bruger\Dokumenter. Klik på Flyt knappen

35. Klik på + tegnet ud for Denne computer - klik på plus tegnet ud for dit D drev - marker mappen Dokumenter og klik derefter på OK

36. Skriv nu selv i feltet: D:\Dokumenter Klik derefter på OK

37. Du bliver nu spurgt om, du vil flytte alle gamle dokumenter til den nye placering. Klik på Ja Klik derefter på OK.

38. Du skal have aktiveret din firewall, før du sætter dit netværksstik til, og går på Nettet første gang. Nede i Taskbaren (ved uret) dobbeltklik på Kontrolpanelt - klik derefter på Windows Firewall.  Du får nu det billede du ser herunder. Sæt prik i Slået til (anbefales) og klik derefter på OK

39. Sæt dit netværkskabel i netværkskortet på bagsiden af computeren. Windows henter med standardopsætningen selv en IP-adresse, så hvis du har fast IP-adresse, skal du følge din udbyders anvisninger for videre opsætning heraf.

PS.
Jeg vil på det kraftigste anbefale du afholder dig fra, at begynde at surfe på Internettet nu… det er alt for farligt, da der endnu ikke er installeret den nødvendige minimums beskyttelse.

40. Klik evt. igen på Kontrolpanel - højreklik på Netværksforbindelser og vælg Åbn. Højreklik på din forbindelse (dit netværkskort) og vælg Egenskaber - sæt flueben i Vis ikon på proceslinjen, når der er oprettet forbindelse - klik på OK og luk ruden. Du vil nu kunne se ikonet for din forbindelse nede i systembaren, hvorfra det kan kontrolleres med et højreklik.

41. Du skal nu have Windows opdateret. Gå ud i din browser IE og op i Funktioner - Windows Update. Vejledning følger senere.

42. Du skal nu installere dine sikkerheds programmer. Du kan læse mere i sikkerhedspakken, som du finder her:
http://spywareinfo.dk/#/manualer/sikkerhedspakke.htm Jeg vil anbefale dig altid at installere: ie-spyad, samt SpywareBlaster, ligegyldigt om du vælge gratis beskyttelsen, eller betalingsbeskyttelsen.

 

Der følger en side mere om aktivering af Windows - jeg skal nok skynde mig at få den manual lavet.